ទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសថៃ 12-14 មករា 2017

 IMG_9955 IMG_9958

នៅថ្ងៃទី 12 ខែមករា ឆ្នាំ 2017 ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ស៊ី.ប៊ី ម៉ាឃីត (ខេមបូឌា) មានលោក តិ ចាន់គុណ, លោកជា វិសិដ្ឋ, លោក ធឿន វណ្ណថុង និងសហការីមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដើម្បីសិក្សាពីការផលិតជីសរីរាង្គ នៅខេត្ត Kachanaburi និងបានធ្វើដំណើរទៅខេត្ត Chunburi ដើម្បីសិក្សាពីការផលិតភេសជ្ជៈ ដាក់ដបតូចៗ មានទឹកក្រូច,ទឹកគូលេន ។ល។  បេសកកម្មបានបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី 14-01-2017, ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល ២យប់ ៣ថ្ងៃនោះ យើងទទួលបានលទ្ធផលជាច្រើន ដើម្បីយកមកពិភាក្សាសម្រាប់ជំនួញនាពេលអនាគតបន្ថែមទៀត។

 

ទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសថៃ 12-14 មករា 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *